Skelettet
Köp

Skelettet

Plan4,Rörelseapparaten,CellSkapt
Det här är vårt innersta byggnadsmaterial, skelettet. Historiskt är benranglet associerat med död men vi skulle inte klara oss utan det.

Benvävnad  är ett starkt byggnadsmaterial. Den främsta uppgiften är att utgöra fäste och att vara hävstänger för muskler. Med mer än 200 ben och drygt 60 leder kan de stela benen röras i olika riktningar och skydda vitala organ. Under fosterperdioden bildas ett förstadium till skelett bestående av brosk. Efter hand ersätts det av benvävnad. Nyfödda har fler ben än vuxna eftersom många ben växer ihop under uppväxten. Benvävnaden bryts ständigt ned och ersätts, drygt 10% av benvävnaden förnyas varje år. Hos äldre människor, framförallt kvinnor, minskar benmassan emd åldern vilket kan leda till benskörhet. Benstommen måste få regelbunden belastning för att bibehålla sin styrka. Det innebär att en tyngdlös rymdfärd kan orsaka problem för astronauter.