Dragkampen
Köp

Dragkampen

Plan4,CellSkapt
Hur stark är du? Kan du förbättra ditt resultat?

Ta tag i repet med båda händerna. Dra så mycket du orkar medan du backar bakåt.