Tysta rummet
Köp

Tysta rummet

Plan2,Ljud,Sinnesorgan,Helt sinnes
Hur förändras våra andra sinnen när vi inte hör alla vanliga ljud? Vår hjärna får större möjlighet att fokusera på intryck från andra sinnesorgan.

Det krävs mycket jobb när vår hjärna tar emot och tolkar olika ljudintryck. När ljudvågorna når örat och hörselorganet översätts ljudvågorna till elektriska impulser som skickas till hjärnstammen. Där analyseras och sorteras de upp. Viktiga ljud skickas till hörselcentrum i hjärnan vid tinningloben, där de tolkas utifrån frekvens; antal svängningar/sek. , ljudstyrka, amplitud; intensitet i ljudet och ljudets riktning, från vilket håll ljudet kommer. När ljudtolkningen kompletteras med intryck från andra sinnesorgan och tidigare minnen blir det till meningsfulla ljud. För att vi inte ska bli helt utmattade av alla hörselintryck sållar hjärnan bort monotona bakgrundsljud. Men när ljud innehåller information, som till exempel en mobiltelefons signal, börjar vi genast fundera på vad det är som låter. Med många informationsljud i närheten blir vi snabbt trötta i huvudet. Informationsljud som du själv är med och skapar, stör mindre. Lågfrekventa ljud sorterar vi i allmänhet bort, såsom ljud som till exempel kommer från vårt eget hjärta, lungor eller mage.