Puls­orkestern
Köp

Puls­orkestern

Plan2,Ljud,Sinnesorgan,Helt sinnes
Experimentet består av 4 pulsoximetrar, där man sticker in fingret och får höra sin puls i högtalare.

Experimentet består av 4 pulsoximetrar, där man sticker in fingret och får höra sin puls i högtalare. Ett förinspelat hjärtljud kommer representera hjärtslagen. Det kompletteras med en ljusinstallation där varje hjärtslag visas med en lampa.