Vågen
Köp

Vågen

Plan1,Fysik,Mekanik,Välkomsthallen
Hur mycket vikt lägger ni vid att ni lär er något när ni er här, väger det tyngre att ni har roligt, eller väger det tyngst att familjen är tillsammans?

”Vågen” har stått på en järnvägsstation för att väga polletterat gods. Vikten vägs med en noggrannhet på cirka ett kilo. Jämför med "Ståstillvågen" på plan 4, som har en noggrannhet på 1 gram.