Talande urnan
Köp

Talande urnan

Plan1,Ljus,Illusioner,Mörkerrummen
Den svarvade svarta urnan kan snurras runt. Konturerna längst vasens sidor ändras lite på grund av oregelbundenheter i svarvningen.

Istället för att bara se en urna ser man två personer i profil vända mot varandra. De rör läpparna som i ett tyst samtal. Man kan även se skuggorna projicerade på väggen ”prata”.