Köp biljett
Experimentet Mekanismerna

Mekanismerna

Plan1,Fysik,Mekanik,Teknik,Kraft & Rörelse
På väggen finns exempel på olika mekanismer du kan hitta i din vardag. Känner du igen sakerna?

I din vardag använder du många metoder, föremål och uppfinningar som bygger på principerna för de enkla maskinerna och mekanikens gyllene regel: Det du vinner i kraft förlorar du i väg. Och tvärtom.

I denna samling har vi lyft fram exempel på mekanismer. Känner du igen föremålen?

Våra samarbets­partner