Enslinjen
Köp

Enslinjen

Plan1,Fysik,Välkomsthallen
Det som kallas enslinjer har använts på sjön i alla tider för att kunna navigera till exempelvis en fiskeplats. Vi visar en modern enslinje för sjöfart.

Det som kallas enslinjer har använts på sjön i alla tider. Det är förlängningen av en rät linje som går igenom två punkter i samma riktning som du navigerar mot. Det kan vara fyrar, uddar, eller stora stenar som ligger i samma riktning som den plats du är på väg. Så länge man har föremålen i samma linje är man på väg åt rätt håll. Föremålen som du valt ut kan ligga på rätt stort avstånd från varandra. Vi visar en modern enslinje för sjöfart. Det är en skärm och om du ställer dig långt från skärmen (vid butiksingången) ser du olika mönster. Så länge du är på väg åt rätt håll är skärmen bara randig, men viker du av från linjen visar en pil åt vilket håll du ska förflytta dig för att komma rätt igen.