Dimridån
Köp

Dimridån

Plan1,Vatten,Fysik,Mörkerrummen
På bio projiceras filmen på en stor duk. Hos oss visas bilder på en ridå av små mikroskopiska vattendroppar. Är de tillräckligt stora för att blöta ned dig?

Vatten har många användningsområden. Ett av de mer oväntade är att kunna använda små mikroskopiska droppar för att skapa en så tät dimma så att det går att projicera bilder på den. Det är ingen skillnad mellan dimma och moln, bara den att dimma är nära marken. Vi har alltså skapat en ridå av moln här.