Brovalvet
Köp

Brovalvet

Plan1,Fysik,Mekanik,Drivkraft
Bygg din egen bro och testa om den håller för din vikt. Utmaningen fungerar utmärkt om ni är flera. Hur många håller bron för? Hur kan den vara så stabil?

Har du undrat varför gamla kyrkvalv och portar av sten inte rasar samman? Stenarna dras individuellt d.v.s. var och en, ned av tyngdkraften, men de bärs upp av de närliggande stenarnas motkraft. När någon står på stenarna i ett brovalv ökar motkraften, det är därför gamla broar är stabila.