Vatten­linsen
Köp

Vatten­linsen

Plan3,Ljus,Fysik,Illusionsgalleriet
Veva röret med vatten upp och ned längs texten. Röret fungerar som en lins och vänder det du ser upp och ned. Samma sak händer i en kamera och i ditt öga.

Man kan fundera på vilka orden i texten BED OCH ARBETA som går att läsa om man vänder på texten. Eftersom texten är skriven med olika färg luras man att tro att färgen har betydelse. Men tittar man istället på bokstävernas form är det den som inverkar på om man ser ordet som om det är vänt upp och ner eller inte.