Stor och liten
Köp

Stor och liten

Plan3,Illusioner,Illusionsgalleriet
Hade stavarna varit raka, hade de då varit lika långa eller hade den ena varit längre än den andra?

När du lägger de båda böjda metallstavarna intill varandra kan du se att de inte passar ihop med varandra som man skulle kunna tro. Den ena verkar vara större än den andra. Lägger man dem på varandra kan man se att de är identiska. Om stavarna varit raka hade detvarit lättare att jämföra dem.