Visualiseringsgloben
Köp

Visualiseringsgloben

Plan3,Hållbarhet,Periodiska systemet
Visualiseringsgloben är ett projekt som handlar om att skapa ett digitalt lager i de analoga delarna av utställningen.

Visualiseringsgloben, en digital sfär, är ett projekt som handlar om att skapa ett digitalt lager i de analoga delarna av utställningen. Vi har valt att visa FN 17 Globala mål om hållbar utveckling, eftersom sfären medger att visa olika infallsvinklar samtidigt.  FN 17 Globala mål angår oss alla och handlar om att alla som lever på jorden har ett ansvar för att vi ska kunna fortsätta vårt liv på vår planet. Programmet innehåller förnärvarande olika scenarier kring naturkrafter och sånt som vi människor själva påverkat i vår närmiljö. Genom att trycka på startknappen på skärmen kan du orientera dig mellan olika grafiska bilder av verkligheten.