Periodiska systemet
Köp

Periodiska systemet

Plan3,Kemi,Periodiska systemet
Periodiska systemet är vår föreläsningssal. Periodiska systemet är också ett sätt att organisera det som omger oss, grundämnena.

Grundämnena bygger upp våra kroppar, våra hus, skogen, luften vi andas och planeten vi går på. Allt består av kemiska grundämnen, vi rör oss i en underbar kemisk värld. Här kan du ta en paus ”i ett grundämne” och begrunda detta. Metaller har blå stolar, halvmetaller har röda stolar och ickemetaller har gröna stolar.