Massa metallers massa
Köp

Massa metallers massa

Plan3,Kemi,Periodiska systemet
Vikten hos de olika grundmetallerna beror på deras densitet, eller täthet mellan atomerna i metallen.

Sex olika grundämnesmetaller är gjutna i mjölkförpackningar. Här kan deras olika densitet enkelt jämföras. Den lättaste metallen av alla är magnesium, den tyngsta är osmium (dubbelt så tung som bly). För att illustrera densiteten för osmium som är ett mycket sällsynt grundämne, har en vikt hängts under metallklumpen. Fysikaliskt beskrivs densitet som messa per volymenhet.