Landskaps stenarna
Köp

Landskaps stenarna

Plan3,Naturgeografi,Periodiska systemet
Precis som våra landskap har specifika blommor och djur har de också en egen bergart. Många saker i vår vardag, t.ex. glas och plåt har sitt ursprung i stenar.

Precis som det finns landskapsblommor och landskapsdjur har varje landskap i Sverige en bergart eller en mineral som symbol. Bergarter och mineraler finns i större eller mindre mängd på olika platser, bland annat beroende på när och hur de har bildats. Många saker i vår vardag, som exempelvis glas, plåt, vägbeläggning och gips, har sitt ursprung i stenarnas och mineralernas material.