Ikosaedern
Köp biljett

Ikosaedern

Plan3,Matematik,Geometri,Periodiska systemet
Ikosaedern har 20 sidor, 30 kanter och 12 hörn. Trots detta kantiga utseende kan du finna den på många håll i naturen, från pollen till viruskapslar.

Ikosaedern är en av de former som kallas de Platonska kropparna. Platon tänkte sig en värld som delades in i fyra element;

  • Tetraedern; Eld
  • Kuben; Jord
  • Luft; Oktaedern
  • Vatten; Ikosaedern

Den femte kroppen är världsalltet; Dodekaedern.

De Platoniska kropparna är konvexa och tredimensionella geometriska kroppar. Om kropparna skulle tillåtas ha inbuktningar finns det oändligt många olika figurer. I figurernas hörn möts lika många sidor; i tetraedern möts tre sidor i varje hörn.

Våra samarbets­partners