Gås/Hök
Köp

Gås/Hök

Plan3,Illusioner,Illusionsgalleriet
Fågelsiluetten i denna mobil kan uppfattas på två olika sätt. Man kan se en långsträckt hals som på en gås eller en lång stjärt som utmärker siluetten av en hök.

Det som avgör vilkens sorts fågel man tycker att det är beror i sin tur på hur man tänker sig riktningen då fågeln flyger. I fåglarnas värld har siluetter stor betydelse och fungerar som signaler för att exempelvis snabbt kunna avgöra om det finns en hotande rovfågel i närheten av det egna boet eller inte.