Diffust dis
Köp

Diffust dis

Plan3,Illusioner,Illusionsgalleriet
Ögat fokuserar med hjälp av gula fläcken.

Ögat fokuserar med hjälp av gula fläcken. Flera rovfåglar är utrustade med en dubbeluppsättning av gula fläcken, två i varje öga och har därför en mycket skarp syn. Syncellerna delas ofta in två sorter, stavar och tappar. Stavarna är mycket känsliga och gör att vi kan urskilja konturer även i svagt ljus. Tapparna som förmedlar färger behöver mer ljus. De flesta tappar finns i gula fläcken. Om ljuset är tillräckligt återges det vi fäster blicken mot i klara färger. Det innebär samtidigt att det är lättare att se en ljussvag stjärna på natthimlen om fäster man blicken alldeles bredvid. Om ljuset från stjärnan är tillräckligt för att fångas upp av de ljuskänsliga stavarna blir den synlig trots att den inte går att se när vi riktar blicken rakt mot stjärnan.