Blå bollarna
Köp

Blå bollarna

Plan3,Illusioner,Illusionsgalleriet
Bollarna som finns längre ut till höger på bilden verkar befinna sig högre upp från underlaget vid tavlans nedre kant. Skuggorna under bollarna inverkar på hur vi ser bilden.

Bollarna till höger i bilden verkar befinna sig högre upp från underlaget vid tavlans nedre kant. Det är skuggorna under bollarna som inverkar hur vi ser på bilden.