Sinnestunneln
Köp biljett
Översiktsbild över utställningen CellSkapt

Sinnestunneln

Hur kan vi göra våra utställningar tillgängliga för fler? Det var kärnfrågan vi ville söka svar på när vi startade vårt samarbete med elever och lärare vid Stålhamra grundsärskola i projektet Sinnestunneln.

Tillgänglig verksamhet 

Tom Tits arbetar för att främja en tillgänglig verksamhet där besökare med olika funktionsförutsättningar kan utforska och upptäcka naturvetenskap och teknik. Men besöksmål likt Science Centers kan ofta upplevas som överstimulerande, eller av annan anledning otillgängliga, vilket gör det svårt för människor med funktionsnedsättning att spendera sin tid där och fullt ut dra nytta av vad som erbjuds. För att verkligen förstå och få möjlighet att utveckla vår utställning i en mer tillgänglig riktning så är det helt avgörande att inkludera målgruppen i arbetet och ta del av deras upplevelser.

Projektet Sinnestunneln 

I projektet Sinnestunneln samarbetar elever, lärare och assistenter vid Stålhamra grundsärskola tillsammans pedagoger och utställningsproducenter från Tom Tits för utforska hur tillgänglighet kan främjas och formges i Tom Tits utställningar.

Projektet har tagit avstamp i grundsärskolans läroplan, för de elever som läser enligt grundsärskolans ämnesområden. Vid återkommande workshops har eleverna utforskat frågor och fenomen kopplat till de mänskliga sinnena och hur de formar vår upplevelse av verkligheten. Nu går projektet vidare in i nästa fas – förverkligandet! Utifrån elevernas arbete och interaktion ska vi utforma en installation till Tom Tits permanenta utställning. Utmanande, spännande och roligt! Projektet möjliggörs genom stöd från Hedlunds stiftelse.

Dela sidan:

Våra samarbets­partners