Köp biljett
Bihotell på en röd vägg

Viktiga pollinerande insekter

När vi hör ordet pollinatör tänker nog de flesta av oss på bin och humlor. Men det finns många insekter som hjälper till med pollineringen. Många vilda bin och fjärilar är viktiga för pollineringen, men även myggor och flugor bidrar till att pollinera, exempelvis kakao och skunkkalla. Man kan dela in dem i superorganismer och solitärer. En superorganism är en grupp bestående av flera individer som var och en har en specifik uppgift inom gruppen som gynnar helheten. Exempel på sociala insektsamhällen är humlor, honungsbin och myrstackar. En solitär är en individ som efter parningen ser till att föda upp sina avkommor själv. Bland de solitära har vi dagaktiva och nattaktiva, alla med sig egen specialitet.

Det gemensamma för pollinerande insekter är att de flyger från blomma till blomma under sitt sökande efter föda. De behöver besöka tusentals blommor varje dag för att tillgodose sitt energibehov och den energi som går åt till att föda upp sina avkommor.

Vill du lära dig mer om solitära och sociala, samhällsbyggande insekter?  

Våra samarbets­partner