Köp biljett
Rabatt med flertalet rosa och vita blommor

Vad är pollinering?

”Drygt 90 procent av världens vilda växtarter och 75 procent av odlad gröda får hjälp med sin frösättning av pollinatörer” - Naturvårdsverket.

Pollinering är när pollenkorn från ståndaren (blommans hankönsorgan) förs över till pistillens märke (honkönsorganet). Där gror pollenkornet och en pollenslang växer ner i pistillen varpå befruktningen sker av blommans frö- eller fruktämne nere i pistillens bas och det bildas frön och fruktkött som är fröets näring.

En del växter är självfertila, vilket betyder att befruktningen kan ske inom blomman, som hos vete och korn, medan andra växters blommor måste befrukta sig med en annan blomma av samma art för att utvecklas väl. Det är det man kallar korsbefruktning, exempelvis äpplen morötter och jordgubbar, deras blommor är tvåkönade men pollenen från den egna blomman gror inte på pistillens märke, eller gror väldigt dåligt, eller att blommans ståndare och pistiller är könsmogna vid olika tider. Fördelen med det är att det blir en större genetisk variation då avkomman har egenskaper från två individer vilket gynnar artens överlevnad i en föränderlig värld. Andra växter har hanväxter och honväxter, alltså växter med bara hanblommor eller honblommor som sälj och havtorn.

Överföringen av pollen från ståndaren till pistillen kan ske på flera olika sätt, vind, vatten eller insekter är viktigast för en bra korspollinering. Med vinden kan pollen flyttas flera mil som för tall och gran som producerar en ansenlig mängd små pollenkorn. Gräs som timote, råg och majs är vindpollinerande.

Många växter, till exempel olika bär och frukter är beroende av insekter för att pollineras, insekter kan ha en aktionsradie (så långt de kan flyga) på upp till 500 meter. För att korspollinera sig med varandra, för att utvecklas väl behöver de rätt pollen, äppelträd behöver pollen från andra äppelträd, en vitsippa från en annan vitsippa, en jordgubbsblomma från en annan jordgubbsblomma etc. Det är när insekten flyger från blomma till blomma som den för med sig pollenkorn från blomma till blomma.

För att få rätt pollen har olika växter utvecklat olika strategier för att locka till sig insekter. Olika växter har olika tider på dygnet som de producerar nektar, eller att de har olika färger och dofter, eller att nektarn är i en fördjupning så att bara insekter med en lång tunga kan nå den. Det är en stor variation av växter, det är därför det är så viktigt med en stor variation bland de vilda pollinatörerna.

När en insektsart dör ut kan det leda till att växterna som anpassat sin pollinering efter den insekten också dör ut. Vårt ekosystem är en komplicerad värld.

Maten vi äter är direkt eller indirekt beroende av pollinering av något slag. Antingen är det växtens rot vi äter som morot, rödbeta, jordnötter, eller stamdelar och blad som kanel, rörsocker, kryddor. Ibland äter vi själva fröet som vete, majs och nötter, eller det som omger fröet, som äpple, tomat, gurka. Eller det som fröet sitter på som jordgubbar.

Hur ser din frukost ut utan pollinatörer? Och hur ser naturen ut? 

Våra samarbets­partner