Köp biljett
Två rosa blommor på vattenytan

Vad är en pollinatör?

En pollinatör är någon som hjälper en växt med pollineringen, dess fortplantning. När du hör orden pollinatör är kanske det första du tänker på en insekt, men det kan också vara en fågel, en människa eller något annat som hjälper till att flytta pollen från ståndare till pistill. Men den effektivaste pollinatören är en insekt. Olika växter har utarbetat olika strategier att locka till sig insekter genom färg, doft och att erbjuda nektar. Nektar är en sockerberikad vätska som även kallas honungsvatten. Pollen är även åtråvärt för insekter att samla på som näring till sina larver.

Insekter och växter har utvecklats i nära symbios under många miljoner år och är mer eller mindre helt beroende av varandra för sin fortlevnad. Den ena klarar sig inte utan den andra. En del insekter är beroende av en enda sorts växt, en så kallad värdväxt, för att överleva som art, som till exempel blåklocksbiet eller nässelfjärilen. Just därför är det så viktigt att behålla vår biologiska mångfald, vi vet inte fullt ut vad det skulle innebära om insekter dör ut. Det vi vet med säkerhet är att en tredjedel av det vi äter är direkt beroende av pollinerande insekter. Forskning visar att skörden från oljeväxter är 20 procent större om pollinatörernas population är livskraftig.

Tomatodlare köper in humlebon för att ha i sina växthus för att öka skörden. Det är en omfattande handel med ett fåtal stora aktörer. Humlefabriker som levererar globalt innebär en potentiell risk för spridning av skadliga virus för insekter. Det kan leda till en pandemi bland insekter som drabbar flera olika arter, och svaga populationer riskerar att utrotas.

Våra samarbets­partner