Köp biljett

Huvudpartner

För att framgångsrikt bredda Tom Tits Experiments verksamhet och säkerställa vår starka vetenskapliga grund krävs engagerade och innovativa partners. Nedan kan du ta del av mer information om våra huvudparrners. 

Södertälje kommun

Tom Tits Experiment ska stärka Södertälje genom att bidra till stadens profil och attraktionskraft, både som besöksmål, bostadsort och företagsmiljö. Vi arbetar för kunskapsstaden Södertälje och för god utbildning för alla.

Södertäljes utbildningskontor finansierar skolbesök på Tom Tits Experiment för samtliga skolor i området. Detta syftar till att ge varje elev chansen att utforska experiment på TTE. Dessutom har Tom Tits Experiment och Södertäljes utbildningskontor ett samarbete när det gäller lärarfortbildning och möjliggör kostnadsfria studiebesök för lärare från Södertälje.

Vidare har TTE bra kontakt med Södertäljes digitaliseringsenhet och näringslivskontoret – två betydelsefulla resurser för att säkerställa att vår verksamhet håller sig aktuell och relevant i förhållande till samhällsutvecklingen. Under pollineringsår 2022 samarbetade Tom Tits Experiment med Södertälje Kommun i projektet ”Pollinera Södertälje”. Läs mer (länk till Pollinera Södertälje).

Telge

Telge är Tom Tits huvudägare och detta möjliggör betydelsefulla lokala initiativ för att öka tillgänglighet till naturvetenskap och teknik för alla. Ett exempel är Telge Sommarskoj Vetenskapsläger, som årligen sponsrars av Telge. Genom detta initiativ får flera hundra 9-12 åringar från Södertälje chansen att delta i ett 5-dagars program på Tom Tits Experiment. De får bl.a. utforska experiment och prova på programmerings-, kemi-, biologi- och ingenjörsaktiviteter. Dessutom finns det ett värdefullt partnerskap mellan Telge Återvinning och Tom Tits Experiment som tillsammans delar på tjänsten av en lokal miljö- och hållbarhetspedagog. 

AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.

Samarbetet syftar till att öka intresset för hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik hos barn och ungdomar, samt vuxna i barnens närhet, genom ett upplevelsebaserat och lustfyllt lärande. Ett särskilt fokus ligger på barn/ungdomar och vuxna i Södertälje kommun. Detta sker både genom Tom Tits interaktiva utställningar, dess tillhörande program- och fortbildningsaktiviteter samt via digitala kanaler.

Scania

Scania erbjuder lastbilar och bussar för tunga transporter i kombination med ett produktrelaterat utbud av tjänster. Scanias huvudkontor är beläget i Södertälje där majoriteten av Scanias arbetsområden är representerade - från forskning och utveckling till finansverksamhet och produktion.

Samarbetet med Scania är mest synlig på plan 1 i Scanias lastbilshytt. Hytten är en av de mest populära installationer på Tom Tits Experiment där besökare kan kliva in, starta radion, sätta igång blinkers och få känslan av hur det är att sitta bakom ratten i en av Scanias lastbilar. Deltagare på Scania Bilbyggarskola kommer till Tom Tits Experiment för att utforska i utställningen och få en kurs i programmering varje sommar.

Infranode

Infranode är en långsiktig infrastrukturinvesterare med särskilt fokus på de nordiska länderna. Infranode investerar i energi, energidistribution, förnybar energi, digital infrastruktur, transport och social infrastruktur. Samarbetet syftar till att sprida kunskap och engagemang för hållbar utveckling och förnybar energi bland barn, ungdomar och vuxna i barnens närhet.

Dela sidan:

Våra samarbets­partner