Köp biljett

Trollslända

Sommarutställning

Trollsländan har 60 000 ögon

Dessa färgsprakande minidrakar delas in i två grupper; den ena är egentliga trollsländor och den andra är flicksländor och jungfrusländor - men de är alla trollsländor. Det finns över 3 000 nutida arter varav 64 stycken har påträffats i Sverige.

Utseende och egenskaper

Hos de egentliga trollsländorna går de stora ögonen ihop på ovansidan av huvudet medan flicksländor och jungfrusländor har ett mellanrum mellan ögonen. En annan skillnad är att de egentliga trollsländorna håller vingarna utfällda åt sidorna vid vila medan flick-sländor och jungfrusländor fäller vingarna bakåt. De egentliga trollsländorna är mycket skickliga flygare. De kan flyga så snabbt som 30 km/tim och kan flyga i flera timmar utan att behöva landa. De två paren vingar kan slå oberoende av varandra vilket gör att trollsländan kan manövrera mycket skickligt. När den står still i luften och ryttlar slår framvingar och bakvingar tvärt emot varandra. Vid snabba riktningsändringar slår alla vingarna samtidigt.

Varje vinge har en mörk fläck i framkanten. Den har hög densitet vilket stabiliserar vingen. Detta gör bl.a. trollsländan till en snabb glidflygare. Trollsländan har bäst syn av alla insekter. Den har två stora fasettögon och tre små punktögon vilket ger den både stort synfält och skarp syn. En stor trollslända kan ha upp till 30 000 sexkantiga smådelögon - i varje fasettöga! När några av delögonen upptäckeren flygande insekt vrider trollsländan huvudet så att bägge dem stora facettögonen riktas mot det möjliga bytet.

Föda och fångst

Trollsländor fångar andra insekter i luften - även snabba flygare. De beräknar bytets flygbana och anfaller underifrån. Flicksländor och jungfrusländor är inte riktigt lika goda flygare som egentliga trollsländor och jagar helst långsammare byten. Benen är placerade nästan vid huvudet och är utmärkta fångstredskap när trollsländan är i luften. De är taggiga, har kraftiga klor och bildar en fångstkorg. De har också olika längd, så alla ben når till munnen och trollsländan kan därför både gripa och äta sitt byte i luften.

Våra samarbets­partner