Köp biljett

Trapdoor-spindel

Sommarutställning

Grävande dörrbyggare

Falluckespindlar kan man kanske på svenska kalla dessa spindlar som mest är kända under den engelska namnet trapdoor spiders även om inte alla de 50 arterna inom familjen Ctenizidae bygger en lucka till sin håla.

Utseende och egenskaper

Käkarna är anpassade till att gräva med. Redan som mycket små gräver dessa spindlar sig en håla och förser oftast ingången med en rund, tättslutande lucka utrustad med gångjärn av silke. Luckan är skickligt maskerad med jord, mossa, grenar, gräs och annat intilliggande material och är oftast omöjlig att upptäcka om den inte står öppen. Vartefter spindeln växer måste hålan vidgas och luckan göras större längs ytterkanten. Om man tittar noga kan man se dessa dörrförstoringar som liknar årsringar på en avsågad trädstam.

Föda och fångst

Spindeln väntar tålmodig i hålan med ett par av benen mot den stängda luckan. På marken utanför luckan har den spänt upp snubbeltrådar som leder in till hålan. När spindeln känner vibrationer i trådarna slänger den upp luckan och kastar sig över sitt byte som dödas med ett bett av käkarna vilka står i förbindelse med giftkörtlar. Giftet innehåller enzymer som löser upp offrets vävnader så att spindeln sedan kan suga i sig den näringsrika soppan. Trots sitt släktskap med trattminör-spindeln är trapdoorspindelns gift inte alls lika kraftigt men räcker väl till för att döda de småkryp som står på dess meny.

Reproduktion

Honorna stannar så gott som hela tiden i sin håla. Hanarna besöker honors hålor inför parning och lyckas oftast märkligt nog undgå att bli uppätna. Honorna vaktar sedan äggen och matar ungarna med uppspydd föda. Liksom sin släkting trattminörspindeln och några andra primitiva spindelarter så andas trapdoor-spindlar med två par boklungor. Mer moderna spindlar har ofta ett par främre boklungor och ett par bakre trakéer. Hos flera småvuxna spindelarter har även det främre paret boklungor ersatts av trakéer.

Våra samarbets­partner