Köp biljett

Stickmygga

Sommarutställning

Myggan - världens farligaste djur

Det finns ungefär 2 500 arter stickmyggor i världen och 51 av dem förekommer i Sverige.

Utseende och egenskaper

Stickmyggor hör till insektsordningen tvåvingar. Bakom de två flygvingarna sitter ett par små klubbliknande svängkolvar - halterer. Dessa ombildade vingar vibrerar fram och tillbaka mycket snabbt och fungerar på samma sätt som gyroskop och är myggans balansorgan. När myggan ändrar riktning åt något håll ändras vinkeln en stund mellan haltererna och myggans kropp. Känselorgan vid halterens fäste signalerar alla rörelseändringar till myggans hjärna som på så sätt håller koll på kroppens läge i luften. Det som gett stickmyggan dess namn är den stickande snabeln som är extra välutvecklade hos honorna som är de enda som suger blod.

Föda och fångst

Både hanar och honor lever av nektar och andra växtsafter men för att äggen ska utvecklas behövs blodproteiner. Därför måste honan suga blod innan hon parar sig och lägger ägg. Snabeln består av en tjock underläpp med en längsgående fåra på ovansidan. I denna fåra ligger en bunt av sex stickande, skärande, spottande och sugande mundelar. När en mygghona med hjälp av antennernas luktsinne funnit och landat på en ”blodgivare” pressar hon snabeln mot skinnet. Den böjliga underläppen skjuts bakåt och de stickande och skärande mundelarna gör ett sår i skinnet så att de andra mundelarna kan föras in. En av dessa mundelar har kemiska sensorer i spetsen som leder den till ett blodkärl som den sticker hål på och börjar sedan suga upp blodet som ett sugrör. En annan mundel sprutar saliv i såret som vidgar kärlet och förhindrar att blodet koagulerar. När mygghonan fyllt magen med blod filtrerar hon ut blodkropparna och kissar ut vätskan och minskar på så sätt vikten av måltiden.

Med den saliv som mygghonan sprutar in i blodet kan många smittämnen och parasiter överföras till både människor och djur. Omkring 700 000 människor dör varje år av sjukdomar som överförts av myggor. Dessutom får många av de som överlever sjukdomarna livslånga men och funktionshinder. Detta gör stickmyggor till världens farligaste djur.

Våra samarbets­partner