Köp biljett

Loppa

Sommarutställning

Lever på hoppet

Loppor är små vinglösa insekter som lever av att suga blod. De är mest kända för sin fantastiska hoppförmåga. En loppa kan hoppa 18 cm högt och 33 cm långt. Detta är fantastiskt med tanke på att loppor bara är 1,5 - 3,3 mm långa.

Utseende och egenskaper

Loppans hopp är så explosivt att dess muskler aldrig skulle kunna åstadkomma detta själva. Loppan lagrar därför muskelenergi i en elastisk dyna som den klämmer ihop genom att böja bakbenet. En speciell mekanism låser sedan leden.

När loppan vill hoppa släpper låsmekanismen varvid dynan fjädrar tillbaka och benet sträcks ut med våldsam kraft och skjuter iväg loppan. Loppor är tillplattade från sidorna vilket underlättar för dem att bana väg mellan hårstrån och fjädrar på sina värddjur. De flesta loppor suger bara blod och förökar sig på en speciell fågel- eller däggdjursart eller djurgrupp t.ex. fladdermöss. Andra är mindre nogräknade. Loppan håller sig fast i värddjuret med sina starka klor och med de styva bakåtriktade borst de har på buksidan medan den sticker sin vassa sugsnabel genom värddjurets hud och suger blod.

Till skillnad från de flesta andra insekter har loppan inte facettögon utan bara enkla punktögon. Några arter saknar ögon helt. Loppans kropp är täckt av hårda plattor, scleriter, med bakåtriktade hår och taggar. Dessa skyddar loppan mot värddjurets krafsande när det försöker bli av med sin kliande plågoande. Loppor genomgår fyra livsstadier: Ägg, larv, puppa och imago (vuxenstadiet). Den vuxna loppan måste först suga blod innan den kan föröka sig. Det gäller både hanar och honor.

En honloppa kan lägga över 5 000 ägg under sin livstid som normalt är 2–3 månader om hon finner en värd att suga blod av - annars dör hon inom några dagar. Vid rätt temperatur och fuktighet och tillgång till blod kan en loppa ibland leva så länge som 1,5 år. Larverna är blinda och tuggar i sig allt organiskt material de kan komma över under 4–18 dagar varefter de spinner sig en puppa. Puppstadiet kan vara i 4 dagar eller tills ett lämpligt värddjur kommer i närheten. Genom sitt blodsugande har loppor förr spridit många svåra sjukdomar som till exempel digerdöden.

Våra samarbets­partner