Köp biljett

Huvudlus

Sommarutställning

Bättre än sitt rykte

Huvudlusen är som alla löss tillplattad uppifrån till skillnad från loppor som är tillplattade från sidorna. Löss och loppor hör till underklassen bevingade insekter men har sekundärt förlorat vingarna.

Utseende och egenskaper

Huvudlusen och klädlusen tillhör samma art men olika underarter och har fått namn efter var de håller hus på människan. De två underarterna skildes åt för 30 000 - 110 000 år sedan när människan började använda mer täckande kläder.

Huvudlöss lever i hårbottnen där de lever av att suga blod. De klänger sig fast med benens kloliknande utskott som anpassats till diametern på hårstrån.

De kan varken flyga eller hoppa så de sprids genom huvudkontakt mellan människor. Äggen är ljusa, ca 1 mm stora och kallas för gnetter. Huvudlushonan klistrar fast 5–10 ägg per dag på hårstrån nära hårbotten. De sitter rätt hårt fast så lössen sprids oftast inte via äggen.

Den vuxna honan lever upp till 3 veckor och hinner producera ca 200 ägg under sin livstid. Ur ägget kryper en nymf som under cirka 10 dagar genomgår tre hudömsningar innan den blir en vuxen huvudlus.

Den enda synliga skillnaden mellan de tre nymfstadierna och den vuxna huvudlusen, annat än storleken, är bakkroppens relativa längd som ökar vid varje hudömsning. Liksom de vuxna individerna är nymferna helt beroende av tillgången på människoblod och kan inte överleva länge utan sin mänskliga värd.

Förutom att huvudlusbett kliar är de inte farliga på något sätt eftersom huvudlöss inte sprider sjukdomar. Tvärtom så kan de göra nytta genom att den bitne utvecklar en immunitet mot lusbett och därmed får skydd mot bett av klädlusen som kan sprida flera farliga sjukdomar.

Våra samarbets­partner