Köp biljett

Herkulsebagge

Sommarutställning
Herkulesbaggen lever i regnskogar i Central- och Sydamerika och är en av världens största skalbaggar.

Världens starkaste djur

Herkulesbaggen lever i regnskogar i Central- och Sydamerika och är en av världens största skalbaggar.

Utseende och egenskaper

Hanarna kan bli upp till 17 cm långa inklusive den stora griptången. Det är bara hanarna som har den säregna griptången. Den bildas av ett utskott från huvudet och ett utskott från framkroppens ryggsida. När hanen böjer upp huvudet kniper tången åt.

Herkulesbaggen sägs vara världens starkaste djur i förhållande till sin storlek. Den kan bära föremål som väger 850 gånger sin egen vikt. Det kan vara bra att vara stark om man ska orka slita loss en motståndare från en gren och slänga iväg honom. Herkulesbaggens vetenskapliga namn, Dynastes hercules syftar på att den regerar med sin styrka.

Det är lätt att se skillnad på honor och hanar. Honorna har ingen tång och de är håriga på ovansidan, till skillnad från hanarna som bara har hår på insidan av det övre hornet. Storleken kan variera betydligt mellan olika individer. Skillnader i storlek mellan vuxna skalbaggar av samma kön kan bero på att de som larver har fått olika mycket näring (eller att kvaliteten på näringen varierat).

Reproduktion

Tången används i parningsstrider mellan hanarna om en hona. De försöker då gripa tag i sin motståndare med tången och slänga i väg honom. Vinnaren får para sig med honan. Oftast parar sig dock både honor och hanar med flera partners.

Föda och fångst

De vuxna herkulesbaggarna är nattaktiva och lever på multnande växtdelar och frukt. Genom att gnida bakkroppen mot de hårda täckvingarna kan de åstadkomma ett pustande ljud för att skrämma angripare. Som många andra insekter så har herkulesbaggen fyra utvecklingsstadier: Ägg, larv, puppa och vuxen individ. Äggen läggs i multnande ved som larverna sedan livnär sig på. Larvstadiet varar i
1–2 år och larven kan bli 11 cm lång och väga 120 gram! Innan den förvandlas till puppa bygger larven en förpuppningskammare som ger skydd åt puppan medan den utvecklas till vuxen skalbagge.

Våra samarbets­partner