Köp biljett

Geting

Sommarutställning

Signalerar sin giftighet

Getingar hör till gaddsteklar likt bin och myror. Det finns ca 5 000 getingarter varav 50 i Sverige.

Utseende och egenskaper

Getingen är varningstecknad i svart- och gulrandigt. Det är viktigt att signalera sin giftighet så att den inte skadas när fåglar fångar den. Unga fåglar lär sig snabbt att undvika getingar efter att ha blivit stuckna i tungan eller halsen. Getingen kännetecknas av att vingarna vid vila viks ihop på längden utmed kroppen. Vid flykt fäster framvingarna och bak-vingarna ihop med varandra med hakar och bildar en stark gemensam flygvinge. Det finns både sociala och solitära getingar.

Reproduktion

En solitär getinghona letar upp eller bygger enskilda skyddade yngelceller och lägger ett ägg i varje cell. Därefter lägger hon dit ett lämpligt antal paralyserade bytesdjur som mat till larven och pluggar igen cellen. Ungarna övervintrar i sina yngelceller och kommer fram på våren. Hos de sociala getingarna är det bara unga parade drottningar som övervintrar. Alla de övriga getingarna i samhället dör innan vintern. På våren bygger drottningen ett bo av tuggat trä som hon blandat med saliv till en formbar pappers-massa. Hon lägger ägg i boets yngelceller och matar upp larverna till vuxenstadiet. Därefter ägnar hon sig helt åt att lägga ägg och låter sina sterila döttrar ta över matningen av larverna och uppbyggandet av boet. Drottningen kan för varje ägg hon lägger välja att befrukta eller inte befrukta det med lagrade spermier från förra årets parning under svärmningen. Befruktade ägg blir till honor. Obefruktade ägg utvecklas till hanar.

Föda och fångst

En del ogiftiga insekter, som t.ex. blomflugor och stekelflugor, härmar getingars och bins varnings-teckning för att klara sig undan insektsätare. Geting-honor har en gadd som är ett modifierat ägg-läggningsrör. Gadden står i förbindelse med en giftblåsa och har inte hullingar som biets gadd utan getingen kan sticka upprepade gånger. Giftet används till att bedöva eller döda byten och till försvar. Vuxna getingar äter frukt och nektar men matar larverna med insekter.

Våra samarbets­partner