Köp biljett

Fluga

Sommarutställning

Farlig eller nyttig?

Det finns ca 100 000 flugarter. Av dessa är 1 100 spyflugor och ca 50 av dem finns i Sverige. En mätt spyfluga, med mycket näring i kroppen kan flyga upp till ca 3 km innan den behöver vila.

Spyflugans flykt är irrande och oberäknelig. Den flyger alltså mycket längre än den skulle behöva för att nå sitt mål. Poängen med det är att den är svår att fånga för insektsätande fåglar. Till viss del beror flygsättet också på att den lätta flugan kastas hit och dit av även mycket svaga luftströmmar.

Utseende och egenskaper

Flugans stora facettögon består av massor av små delögon. De ger ett stort skärpedjup och behöver därför inte ackommodera för att se skarpt på olika avstånd. Ögats synceller uppdateras också mycket snabbt vilket gör att de kan registrera snabbare rörelser än vad våra ögon hinner med. Detta gör flugor svåra för oss att fånga.

Flugans fötter har mikroskopiska hår med små vätskande ändplattor. Dessa sugs fast vid underlaget med hjälp av van der Waals-bindning (elektrostatisk kraft) och kapillärkraft. Det gör att flugan utan besvär kan gå på lodräta fönsterrutor och till och med gå uppochner i taket. Försök göra om det!

Både husflugor och spyflugor är tillhåll för bakterier som klänger sig fast på deras vingar och ben. Varje steg flugan tar lämnar efter sig en liten bakteriekoloni. En del av dessa bakterier kan vara skadliga för oss människor om de hamnar i sår eller på vår mat och får föröka sig ostört. Bakterier sprids också från flugans spott och avföring.

Föda och fångst

Vi kan dock trösta oss med att flugor utgör en viktig födokälla för fåglar, ödlor och groddjur.  Spyflugan äter ofta ruttet kött, rutten frukt och avföring. Mundelarna kan inte bita så flugan spottar matsmältningsvätska över maten och suger sedan i sig den när den löst upp sig.

Reproduktion

Flugan lägger sina ägg på döda djur och avföring eller i sår på levande djur. Några arter lägger ägg i pälsen på levande djur där larverna sedan gör stor skada.

Våra samarbets­partner