Köp biljett

Fjäril

Sommarutställning

Fladdrande fjällvinge

Det finns 165 000 kända fjärilsarter varav 2 780 arter
i Sverige. 13% är dagfjärilar och 87% är nattfjärilar.

Utseende och egenskaper

Vingarnas färger och mönster kan hos olika arter fungera som kamouflage, artigenkänning eller som en varning till angripare att fjärilen är giftig eller osmaklig. Detsamma gäller för larverna som ofta är giftiga. Många larver har hår som står i förbindelse med giftkörtlar. Giftet kommer från växter som larven äter. De färger fjärilsvingarna har kan vara både pigment-färger och strukturfärger. Strukturfärgerna bildas när det infallande ljuset bryts och reflekteras i olika fjäll-lager. Detta gör det möjligt för fjärilen att skifta i nyans allt efter vingarnas läge, att reflektera UV-ljus och att polarisera det reflekterade ljuset. Fjärilar har oftast stora vingar och sugrörsmunnar men några arter har käkar. Den största fjärilen är Atlasmalen. Den har en vingbredd på 30 cm medan de minsta, Pygmémalarna, bara har ett par tre mm mellan vingspetsarna. Fjärilshonan lägger sina ägg på växter som blir lämplig mat för just hennes larver. Äggen är 1–2 mm långa och runda eller ovala. De kläcks vanligen efter 1–4 veckor beroende på omgivningens tempera-tur. Den nykläckta larven börjar omedelbart att äta och ökar mer än tusen gånger i vikt innan den för-puppar sig. Ju mer den kan äta desto större blir den och så även den färdiga fjärilen. Larven har åtta par fötter som alla har en krans av mikroskopiska krokar som gör det möjligt för den att få bra grepp i underlaget.

Föda och fångst

Fjärilar har vanligen en fladdrande och till synes slumpartad flykt. Detta gör dem svåra att fånga för fåglar och andra som vill äta upp dem. Ligusters-värmaren och större dagsvärmaren kan ryttla när de suger nektar från blommor med sin långa sugsnabel och de liknar då små kolibrier.

Reproduktion

Puppans skinn bildas under larvhuden som spricker upp och krängs av. När puppskinnet stelnat till en gjutform löses larven upp till en cellmassa vars celler efter hand omorganiseras och bildar den vuxna fjärilen (imagon) som kryper ut ur puppan, pumpar upp vingarna och flyger i väg för att föröka sig.

Våra samarbets­partner