Stormen
Köp

Stormen

Fysik,Luft,Södra parken
Ställ dig framför fläkten och tryck på knapparna. Välj vilken vindstyrka du vill tampas emot. Här kan du tryggt få uppleva en orkan.

Här kan man uppleva orkanvindar. Experimentets fläkt är en sådan som används vid ventilation av vägtunnlar. Vid ena änden finns knappar där vindstyrkan kan regleras. Orkanvindar börjar vid en styrka på 32,7 m/s och har ingen begränsning uppåt i vindstyrka. Till sjöss används ofta Beafourtskalan som är internationell skala där sambandet mellan vindstyrka, vindhastighet och vindens verkningar finns med. Orkan motsvarar 12 på Beafourtskalan.