Stenringen
Köp

Stenringen

Naturgeografi,Södra parken
Lägg händerna på stenarna, känner du någon skillnad? Ett vitt föremål reflekterar värme och ett svart föremål absorberar värme.

De mörkare och ljusare stenarna värms upp olika mycket av solens strålar. En svart kropp reflekterar mindre ljus än en vit kropp. Istället för att ljuset reflekteras omvandlas ljuset till värmeenergi i de mörkare stenarna. Sätt dig eller lägg handen på stenarna så känner du skillnaden.