Rörklangsspelet
Köp

Rörklangsspelet

Ljud,Fysik,Södra parken
Här kan du skapa musik och ljud! Slå på rören och lyssna hur vibrationerna fortplantas i rören. Rörets längd kommer att påverka vilken ton du får fram.

Slå på rören och lyssna till vilka toner som bildas. Atomerna vid träffpunkten får en stöt som skickas vidare genom att knuffa på andra atomer. Vibrationen fortplantas i röret. Beroende på ljudhastigheten i träet och rörets längd kommer vissa toner att favoriseras och det blir resonans. Det svängande träröret överför i sin tur svängningarna till den omgivande luften. Vibrationer i ett kortare rör ger högre svängningstal, s.k. frekvens, dvs. högre ton. När man slår på ett längre rör blir frekvensen lägre och man hör en dovare ton.