Krypkulverten
Köp

Krypkulverten

Parken,Sinnesorgan,Människokroppen
Här kan man krypa i ett före detta avloppsrör. Röret är 35 meter långt och idag rinner inget avloppsvatten här. Vågar du?

Den som vågar krypa ner i kulverten kan välja att se dagsljuset återigen efter halva sträckan eller som den modige fortsätta ända fram till slutet.