Jordbävningsplattan
Köp

Jordbävningsplattan

Naturgeografi,Södra parken
Vill du uppleva hur en jordbävning känns? Välkommen att ställa dig på jordbävningsplattan och välj ett jordbävningsprogram.

Men vad är en jordbävning? Vår mark kan verka stabil men det är den inte. Det vi står på kallas jordskorpan, den ser solid och orörlig ut men det är den inte. Den är inte heller heltäckande. Vår runda planet täcks av bitar av jordskorpa som ligger hårt tryckta mot varandra. När tillräckligt hög spänning byggts upp mot de andra sidorna kan det skapas jordbävningar, tsunamis eller till och med nya bergkedjor. Spänningarna gör att jordskorpornas plattor kan åka åt sidorna och upp och ned. Oftast gör de båda rörelserna samtidigt.

Richterskalan är ett mått på en jordbävnings storlek och anger den energi som frigörs. Den hittills största jordbävningen i Chile 1960 uppmättes till 9,5 enligt richterskalan. Vetenskapen om jordbävningar kallas seismologi. Jordbävningen i Indiska oceanen 2004 var en undervattensjordbävning som uppmättes till 9,0 på Richterskalan. Skalvet orsakade en enorm flodvåg, en tsunami som ödelade stora områden liksom katastrofen som inträffade mars 2011 i Japan men som därtill orsakade härdsmälta i en kärnkraftsanläggning