Grundvattenröret
Köp

Grundvattenröret

Vatten,Fysik,Södra parken
Med hjälp av ett järnrör i marken kan man undersöka grundvattnet. Här har grundvattenröret drivits ner tolv meter.

Med hjälp av ett järnrör i marken kan man undersöka grundvattnet. Här har grundvattenröret drivits ner tolv meter. Den nedersta halvmetern av röret är perforerat med 100 hål som är sex millimeter i diameter. Grundvattnet på den här platsen finns på åtta meters djup. Det är samma nivå som den närliggande Mälaren har. Med hjälp av en liten pump som sänks ner i röret kan man undersöka vattenflödet och vattnets kvalité.