Glasprismat
Köp

Glasprismat

Ljus,Fysik,Södra parken
I det här experimentet kan du sätta färg på tillvaron. Titta genom glasprismat. Vilka färger färgas världen i och hur är det möjligt?

För att bokstavlingen sätta färg på tillvaron kan man titta genom ett glasprisma. I det uppstår samma fenomen som när man tittar på en regnbåge. Solens ljus bryts genom glaset i prismat. I en regnbåge bryts ljuset genom vattendroppar. Ljusets hastighet är lägre i glas än i luft. Det är detta som gör att ljus bryts av ett ett glasprisma. Eftersom ljushastigheten även är olika beroende på färgen på ljuset, bryts olika färger olika mycket. Blått ljus bryts mest och rött minst. Om det gick att samla ihop färgerna från regnbågen/prismat skulle man få vitt ljus igen.