Centripetalen
Köp

Centripetalen

Fysik,Mekanik,Södra parken
Detta experiment består av en skiva som kan rotera. När man hoppar upp på den och ger fart påverkas man av centripetalkraften som drar kroppen mot centrum av plattan.

Centripetalkraften ger en acceleration, centripetalacceleration, så att kroppen följer med runt istället för att fortsätta rakt ut. Centripetalkraften kan beskrivas matematiskt med följande formel:

F= m*v2/r

F är centripetalkraften, m är personens massa, v är hastigheten och r är avståndet från vridningspunkten. v2/r är centripetalaccelerationen. Ibland blandar man ihop denna kraft med centriufgalkraften. Den senare är en fiktiv kraft (en låtsaskraft) motsatt riktad mot centripetalkraften som du kan uppleva när du till exempel sitter i en bil som svänger kraftigt