Synfels­glasögonen
Köp

Synfels­glasögonen

Plan4,Sinnesorgan,Människokroppen,CellSkapt
I det här experimentet kan du uppleva olika synfel. Många sjukdomar ger upphov till synproblem. Glasögonen ger en känsla av grön starr eller grumlig lins.

Prova glasögonen som ger en uppfattning om hur det är att ha olika synfel, som exempelvis grön starr på grund av för högt tryck i ögat eller grumlig lins, förorsakad av ålder. Behandling med ögondroppar kan sänka trycket och en grumlig lins kan bytas mot en konstgjord.