Rutsch­kanan
Köp

Rutsch­kanan

Plan4,Fysik,Människokroppen
Hämta åkmatta i Pelarsalen på plan 1 och följ de rosa prickarna till plan 4. Rutschkanan går 15 meter ned tillbaka till Pelarsalen. Från 6 år.

Från plan 4 kan du ta en tur till entréplanet via ”Rutschkanan” som är cirka 40 meter lång. Fallhöjden är ungefär 15 meter och genom att banan går i spiral blir lutningen runt 30 grader. Banan planar ut mot slutet för att sänka farten tills du landar på plan 1. Du får veta tiden det tar för dig att åka ned för "Rutschkanan" från räkneverket när du landar. Kan du räkna ut din hastighet?

Kom ihåg att ta med en åkmatta från Pelarsalen på plan 1.