Rodd­maskinerna
Köp

Rodd­maskinerna

Plan4,Rörelseapparaten,Människokroppen,CellSkapt
Här kan du tävla i vem som är bäst på att förbränna energi eller utforska hur mycket du måste jobba för att förbränna din mat.

När du ror påverkas rodden i roddmaskinerna av olika parametrar.

Din arbetsprestation:
Bålen, benen och armarna skapar kraften i rodd rörelsen.

Förändringar av din tyngdpunkt som påverkar hur effektivt du ror:
Prova att placera dig på olika sätt.

Friktionen mot underlaget:
Här är det skenan under sitsen som utgör friktionen.
Om du skulle ro i vatten skulle även sådant som strömmar och vind påverka rodden.