Reflex­hammaren
Köp

Reflex­hammaren

Plan4,CellSkapt
Slå lätt med reflexhammaren på knäskålssenan strax under knäskålen.

Reflexer i kroppen är impulsartade mönster som utlöses i ryggmärgen och förlängda märgen vid sensorisk stimulans.

Det finna två olika typer av reflexer i kroppen:

Autonoma reflexer; reflexer som inte är möjliga att styra med vilja. Vilka styr glatt muskulatur (tillexempel luftstrupen, matstrupen och tarmsystemet) hjärtmuskler och körtlar.

Somatiska reflexer; reflexer som är möjliga att styra med vilja. Vilka styr skelettmuskulaturen.

Somatiska reflexer finns av tre typer;

Sträckreflex

Kontrollerar muskelns längd, så att inte muskeln blir för lång. Det finns sensoriska nervfibrer kring muskelfibrerna som är fästa i muskelspolar. Muskelspolarnas uppgift är att rapportera muskelfibrernas längd till centrala nervsystemet. De 10 mm långa muskelspolarna är sinnesorgan som fungerar som muskelfibrer. Muskelspolarna har ingen betydelse för sammandragningen av muskeln, det är det andra muskelfibrer som sköter om. Med medicinska namn så kallas muskelspolarna för intrafusala muskler, och de muskelfibrer som skapar kraft för extrafusala muskelfibrer. När reflexhammaren slår på knäskålsskenan sker ett exempel på sträckreflexen; en sträckning i knäleden.

Böjreflex

I huden finns det sensoriska nervfibrer som reagerar på smärta. Dessa     skickar signaler till ryggmärgen där det finns interneuron.

Interneuron är specialiserade nervceller inom det centrala nervsystemet, det fungerar som bindningar mellan axonen/nervfibrer som utgår från hjärnan och synapserna/signalerna från de efferenta neuronerna/ nervbanor som leder ut från det centrala nervsystemet samt mellan axonen från de afferenta neuronerna/som leder in till det centrala nervsystemet till hjärnan via ryggmärgsnerven.

Interneuronen förmedlar signalerna till motoriska nervceller, som skickar vidare signaler till musklerna att dra ihop sig. Det finns även neuron som signalerar till de motsatta musklerna/antagonistiska så de slappnar av.

När du trampar på en liten ojämn sten när du är barfota, aktiveras smärtreceptorerna och en nervimpuls skickas till ryggmärgen. I ryggmärgen kopplas nervimpulsen mellan ett interneuron till ett muskelneuron. Muskelneuronet skickar ut en signal till musklerna på baksidan av låret så att de böjer knät, och vi tar bort foten.

Senreflex

För att skydda de ömtåliga senorna mot skador finns senreflexen. Mellan senorna och musklerna finns Golgi senorgan. Golgi senorgan känner av och registerar spänningen i muskeln. Mellan senornas fibrer finns sensoriska nervfibrer och nervändslut inflätade. När muskeln dras ihop ändras formen på nervändslutet, och den ökade frekvensen av nervimpulser skickas till ryggmärgen. Signalerna gör att musklerna slappnar av så att inte senan spänns för mycket.