Recept på människan
Köp

Recept på människan

Plan4,Människokroppen,Anatomi,CellSkapt
Här finns allt som behövs för att göra en människa. Knepet är att kunna strukturera ämnena så att allt hamnar på rätt ställe.

Kroppen består till största delen av syre, väte och kol. Vatten består av syre och väte, det utgör cirka 70% av kroppen, och kol ingår i alla organiska molekyler.

Kväve, kalcium och fosfor hjälper kroppen att bygga upp protein, ben och DNA.

Flera av de grundämnen som bara förekommer i små mängder har centrala uppgifter i kroppen och är nödvändiga för att vi ska överleva. Det gäller tillexempel kalium, svavel och magnesium.

97% av kroppen består av följande grundämnen;

Syre- 65 %- ingår i alla delar av kroppen

Kol- 18 %- ingår i alla delar av kroppen

Väte- 10%- ingår i alla delar av kroppen

Kväve- 3% - proteiner och DNA

Fosfor- 1,5 - DNA, skelett och tänder

Kalcium 0.35 % - skelett, tänder och blod