Nekrologen
Köp biljett

Nekrologen

Människokroppen,CellSkapt
Här kan du undersöka hur kroppen ser ut innanför huden på människor och djur

Visualiseringsskärmen i den anatomiska teatern är tänkt att visa hur gamla tiders sätt att undersöka kroppar och dess organ i utbildningssyfte, kan kompletteras med nya sätt att undersöka kroppar.
Bordet ger dig möjlighet att virtuellt undersöka tredimensionella människokroppar och djurkroppar.
Med hjälp av den stora pekskärmen kan du med enkla fingerrörelser vrida och vända på kroppen, skära i den, zooma in och ut, skala bort lager med mera. Kropparna är skannade, och bildmaterialet kommer från magnetresonans- och datortomografiundersökningar av verkliga kroppar.
Metoden används inom medicinsk utbildning både inom medicinska och veterinärmedicinsk utbildning.

Våra samarbets­partners