Memory
Köp

Memory

Plan4,Nervsystemet,Människokroppen,CellSkapt,Experimenta
Minnet och hur det fungerar i hjärnan.

Minnet och hur det fungerar i hjärnan.
Nervcellerna i hjärnan gör att minnet fungerar.  Nervcellerne bind samman av synapser , och ju mer information som anländer till hjärnan, ju fler kopplingar sker mellan hjärncellerna, men alla blir inte permaneta, så vi behöver påminnas för att hjärnan ska göra kopplingar. Man vet inte exakt hur minnet lagras, men forskningsrönen utvecklas hela tiden.

Man brukar tala om att det finns fyra sorters minnen;

Episodiska minnet; som består av minne från tidigare händelser. Det episodiska minnet gör att vi accsocierar till det upplevda.

Procedurminnet; utgår ifrån inlärda motoriska och intellektuella färdigheter, som att cykla eller simma.

Semantiska minnet; hanterar språk och abstraktioner. I det brukar kallas faktaminnet, och består av inlärda kunskaper som vi fått genom läsning eller undervisning.

Perceptuella minnet; gör så att vi känner igen föremål och miljöer omkring oss.