Längd­mätaren
Köp

Längd­mätaren

Plan4,Människokroppen,CellSkapt
Här kan du ta reda på hur lång du är! Stämmer det som står i passet?  Längdtillväxten avstannar i puberteten när tillväxtbrosket i skelettet återbildas.

Hur lång är du? Inom barn och ungdomsgrupper kan det finnas det stora individuella variationer.